Władze

Dane kontaktowe stowarzyszenia: tel. 883 10 24 20
E-mail: sekretariat@auxilium.org.pl

Zarząd Główny

Sławomir Szaruga

Komendant Główny

Sławomir Szaruga

komendant@auxilium.org.pl

Magdalena Czymerska

Szef Szkoleń

Magdalena Czymerska

szef.szkolen@auxilum.org.pl

Magda Żyża

Sekretarz

Magda Żyża

sekretarz@auxilium.org.pl

Tomasz Czarniewski

Skarbnik

Tomasz Czarniewski

skarbnik@auxilium.org.pl

Krystian Kucharski

Kwatermistrz

Krystian Kucharski

kwatermistrz@auxilium.org.pl

Główna Komisja Rewizyjna

Tadeusz Przypis

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Przypis

Aleksandra Kucicka

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Aleksandra Kucicka

Dawid Przystup

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Dawid Przystup

sidebar

Patnerzy

Współpracujemy z