Prawo

Ustawy i rozporządzenia związane z pierwszą pomocą i medycyną ratunkową

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 stycznia 2009 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych  czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane  przez ratownika medycznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

sidebar

Patnerzy

Współpracujemy z