O nas

W Stowarzyszeniu Pomoc Medyczna – Auxilium Medici działamy od 2011 roku. Jesteśmy organizacją non-profit, która swoją działalność opiera na pracy społecznej jego członków (wolontariat). Swoją siedzibę mamy w Warszawie, ale na terenie całej Polski działają nasze jednostki terenowe – Oddziały.

Oprócz Wolontariuszy, w naszych szeregach staje wykwalifikowany personel medyczny. Współpracują z nami ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki. Dysponujemy doświadczonym niezbędną wiedzą i wyposażeniem.

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie niezbędna jest natychmiastowa i skuteczna pomoc medyczna.

W naszym Stowarzyszeniu zajmujemy się przede wszystkim:

 1. Udzielaniem pierwszej pomocy.
 2. Zabezpieczeniem medycznym zgromadzeń.
 3. Organizowaniem służby medycznej i kursów pomocy przedmedycznej.
 4. Współpracą z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarki państwowej, środkami masowego przekazu.
 5. Udzielaniem wsparcia organizacjom pozarządowym i podmiotom o podobnych celach.
 6. Prowadzeniem działalności wydawniczej, informacyjno – promocyjnej oraz edukacyjno – szkoleniowej.
 7. Prowadzeniem działalności naukowo – badawczej w zakresie ratownictwa medycznego.
 8. Zabezpieczeniem ruchu drogowego podczas pochodów, procesji, pielgrzymek itp.
 9. 9.
 10. Organizacją oraz udziałem w pokazach pierwszej pomocy.
 11. Zakupem sprzętu logistycznego koniecznego do prowadzenia działań ratowniczych.
 12. Organizowaniem i finansowaniem szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu ratownictwa medycznego i specjalistycznego.

W ramach działalności naukowo-badawczej w zakresie ratownictwa medycznego organizujemy kursy pierwszej pomocy, które prowadzą lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki systemu i wykwalifikowani instruktorzy naszego Stowarzyszenia. Z naszych szkoleń skorzystać może każdy: dzieci, młodzież, studenci oraz osoby dorosłe. Skorzystać mogą nie tylko osoby indywidualne, ale także grupy zorganizowane, m.in. firmy, organizacje, instytucje oraz biura ochrony osób i mienia.

 

Podczas pokazów pierwszej pomocy w prosty i przystępny sposób prezentujemy zasady udzielania pierwszej pomocy.

sidebar

Patnerzy

Współpracujemy z