Nasza działalność

Nasza organizacja zajmuje się przede wszystkim:

  • udzielaniem pierwszej pomocy,
  • organizowanie kursów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • prowadzeniem działalności informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej,
  • udzielaniem pomocy ofiarom wypadków i katastrof,
  • współpracą z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarki państwowej, środkami masowego przekazu.
  • udzielaniem wsparcia organizacjom pozarządowym i podmiotom o podobnych celach,

dzialalnoscZajmujemy się organizacją kursów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy

  • Proponujemy kursy z zakresu pierwszej pomocy, które prowadzą lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i wykwalifikowani instruktorzy naszego Stowarzyszenia.
  • Organizujemy szkolenia dla dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych. Prowadzimy szkolenia dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych m.in. firm, organizacji, instytucji oraz biur ochrony osób i mienia.

Prowadzimy także pokazy pierwszej pomocy:

  • Pokazy w naszym wykonaniu są bardzo efektowne, w prosty i przystępny sposób prezentują zasady udzielania pierwszej pomocy.
  • Odbiorcami inscenizacji może być każda grupa wiekowa.

Cały czas szukamy także sponsorów, gdyż aby coraz lepiej wypełniać swe działania oraz poszerzać ich profil nieodzownie konieczne jest wsparcie finansowe.

Za wszelkie formy pomocy dziękujemy.

sidebar

Patnerzy

Współpracujemy z