Władze

Dane kontaktowe stowarzyszenia: tel. 883 10 24 20
E-mail: sekretariat@auxilium.org.pl

Zarząd Główny

Sławomir Szaruga

Komendant Główny

Sławomir Szaruga

komendant@auxilium.org.pl

Tomasz Czarniewski

Szef Szkoleń

Tomasz Czarniewski

szef.szkolen@auxilum.org.pl

Magda Żyża

Sekretarz

Magda Żyża

sekretarz@auxilium.org.pl

Bartłomiej Piątek

Skarbnik

Bartłomiej Piątek

skarbnik@auxilium.org.pl

Norbert Zieliński

Kwatermistrz

Norbert Zieliński

kwatermistrz@auxilium.org.pl

Główna Komisja Rewizyjna

Tadeusz Przypis

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Przypis

Aleksandra Kucicka

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Aleksandra Kucicka

sidebar

Patnerzy

Współpracujemy z